แผนที่การเดินทาง
ข้อมูลการติดต่อ สาขากำแพงเพชร
  • 1ม.13 บ้านโค้งวิไล ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
  • 081-395-9696
  • 055-865-265, 082-4002-200
  • 055-865-265
  • amata_2012@hotmail.com
ข้อมูลการติดต่อ สาขาตาก
  • 127 ม.1 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000
  • 081-962-1057, 093-136-5252
  • 055-897-117
  • 055-897-009
  • sinanan35@hotmail.com